سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرناز روزبهانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا علیپور جهانی – مدانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
بیت اله اقبالی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

درپژوهش حاضر، هدف ریخته گری در مقیاس آزمایشگاهی یک نوع از فولادهای دوفازی (فریتی- ماتنزیتی) و اصلاح ریز ساختار حاصل از ریخته گری بود. برای این منظور ابتدا ترکیب شیمیایی مناسب طراحی و محاسبه گردید. سپس با تهیه مواد شارژ لازم، عملیات ذوب و آلیاژ سازی در یک کوره القایی آزمایشگاهی انجام گرفت. مذاب بدست آمده با دمای فوق گداز مناسب ریخته گری شد. ریز ساختار نمونه های ریخته شده از لحاظ نوع فازهای تشکیل هنده، کسر حجمی فازها و مورفولوژی و نحوه توزیع آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای اصلاح میکرو ساختار ریختگی غیر همگن و درشت دانه، نمونه ها در دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد پشگرم شده و تحت تغییر شکل گرم در دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد کرنش ۱/۵ قرار گرفتند. آنگاه نمونه های تغییر شکل پلاستیک داده شده در دماهای مختلف به مدت زمانهای مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. با استفاده از بررسیهای میکروسکوپی و آزمایشهای مکانیکی ، تأثیر پارامترهای تغییر شکل پلاستیک و عملیات حرارتی بر مشخصه های ریز ساختاری و خواص مکانیکی نمونه های بدست آمده مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.