سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر خلیلی علافی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهنام امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین مهام – شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز
مصطفی تفضلی – دانشیار- شرکت امداد صنایع

چکیده:

در این تحقیق صلبیت قالب بر ریز ساختار چدنهای نشکن در قالبهای فلزی و مقدار حفره های انقباضی برای قطعه ای صفحه ای شکل در دو حالت با استفاده از تغذیه و بدون استفاده از تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تأثیر صلبیت قالب، قالبها با سختی های متفاوت با تغییر کوبش ماسه (psi60،۷۰،۸۰،۹۰) و همچنین قالب به روش Co2 تهیه و به منظور تأثیر ترکیب شیمیایی بخصوص سیلیسیم بر میزان رسوب گرافیت و فشار انبساطی، درصدهای مختلف سیلیسیم (۲، ۵/۲، ۳ درصد) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سختی قالب ماسه ای سهم زیادی در تولید قطعات سالم و بدون تغذیه دارد. هر چه ثبات ابعادی قالب بیشتر باشد، امکان جبران انقباض مذاب بواسطه فشار انبساطی رسوب گرافیت افزایش یافته و احتمال تولید قطعات بدون تغذیه بیشتر خواهد شد. در قالبهایی که از تغذیه نیز استفاده شده است، افزایش مقدار سیلیسیم ضمن اینکه منجر به تغییرات ابعادی بیشتر در قالب های با سختی کم می گردد، از طرفی حجم تغذیه را نیز افزایش می دهد