سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد ری
محمد رضوانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروزه در جهان عرضه و تقاضای انرژی به طور مداوم افزایش یافته است.زندگی روزمره مردم مشروط به تولید انرژی است. با افزایش روز افزون جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی کلیه کشورها با مشکل انرژی روبه رو هستند. از سوی دیگر نیاز فزاینده به انرژی و محدودیتهای منابع فسیلی وکاهش منابع تجدید ناپذیر، فاجعه آلودگی محیط زیست ناشی ازسوزاندن این منابع، موضوع افزایش دمای زمین، تغییرات جوی و اقلیمی و گرم شدن هوا، اثرات جدید گلخانه ای و انتشار گازCO2، صرفه جویی در مصرفسوختهای فسیلی، توجه به استفاده از دیگر منابع انرژی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از فناوری بیوگاز به عنوان بهترین راه مقابله با این جریان جهت حفظ محیط زیست و یکی از منابع انرژی تجدید پذیرمورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به روش مروری و تحلیلی ضمن بررسی منابع انرژی تجدید شونده، ضرورت و مزیتهای کاربرد انرژی بیوگاز، تولید بیوگاز در مناطق روستایی، نقش بیوگاز درتوسعه و عمران روستایی، به بررسی توسعه و ترویج فناوری بیوگازمی پردازد. مطابق بررسی فناوری بیوگاز فرصت مهمی در زمینه توسعه پایدار هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی فراهم می نماید و در مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی، بهبود اشتغال و درآمدزایی در نواحی روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تنوع بخشی به منابع انرژی و امنیت انرژی، کیفیت هوا، ملاحظات زیست محیطی ، کاهش گازهای گلخانه ای و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار و عمران و آبادانی روستاها تأثیر بسزایی دارد.