سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عارفی – گروه آمار دانشگاه بیرجند
سیدمحمود طاهری – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یک شیوه جدید برای براورد ضرایب مدل رگرسیونی براساس روش کمترین مربعات معرفی شده است دراین شیوه فرض می شود که داده های مشاهده شده و ضرایب مدل بصورت اعداد مبهم اعداد فازی فاصله ای مقدار/ اعداد فازی شهودی باشند روش بیان شده در قالب یک مثال کاربردی در زمینه خاک شناسی به کارگرفته و تشریح شده است.