سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مظفر جباری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت
غضنفر جباری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
فرهاد شریفی – مدیر جهاد کشاورزی داراب
مهدی مؤمن – مدرس دانشگاه پیام نور داراب

چکیده:

رگرسیون خطی فازی اولین بار توسط تاکانا و همکاران در سال ۱۹۸۰ مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع هشت نوع با هشت نوع کاربرد مختلف وجود دارد. رگرسیون معمولی بر پایه فرض دقیق بودن متغیرهای مورد مطالعه و مشاهدات مرتبط با آن استوار بوده و در نهایت روابط بین متغیرها را دقیق مشخص می کند. در مدل سازی مسائل اقتصادی نوع رگرسیون، معمولاً با مشاهدات نادقیق و مبهم روبرو هستیم. هدف از انجام این مطالعه کاربرد رگرسیون خطی فازی در علم اقتصاد و ارائه تفاوت های آن با رگرسیون های معمولی می باشد. در پایان با ارائه مثال عددی به کاربردهای مختلف آن در علم اقتصاد می پردازیم.