سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده پدرام – مربی گروه هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا
محمود رئوفی فرد – کارشناسان سازمان هواشناسی کشور
محمدرضا قاضی –

چکیده:

قرارگرفتن شهرستان قم درمنطقه خشک و بیابانی و وجود بادهای شدید که طی فصول مختلف سال و از سمت ها متفاوت دراین شهرستان می وزند همواره اغلب فعالیتهای بخش های مختلف کشاورزی صنعتی و گردشگری مذهبی آن را تحت تاثیر قرار میدهند بررسی و مطالعه رژیم باد قم و شناخت الگوی وزش باد سطح زمین دراین شهرستان می تواند کمک موثری را دربرنامه ریزی و تصمیم گیری های امور زیربنایی مختلف و پیشگیری از رخداد یا کاهش خسارات زیست محیطی ارایه کند دراین مقاله سعی شده است با استفاده از آمار ۲۱ ساله ۱۳۸۶-۱۳۶۶ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان قم و رسم گلبادهای بلندمدت سالانه فصلی و ماهانه رژیم وزش باد دراستان تعیین و بررسی شود به طور کلی فراوانی وزش بادهای غربی درقم بیشتر از دیگر بادها است. درماه های گرم بادهای قم اغلب دارای راستای شرقی و درفصول سرد سال بیشتر دارای راستای غربی هستند