مقاله ریشه ها و علل پیدایش غلو در عصر ائمه (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ریشه ها و علل پیدایش غلو در عصر ائمه (ع)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلو
مقاله غالیان
مقاله ریشه ها
مقاله عقاید غالیانه
مقاله ائمه (ع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده یداله
جناب آقای / سرکار خانم: صفری فروشانی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جباری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکاوی ریشه ها و علل پیدایش پدیده خطرناک غلو که عمدتا به صورت زیاده گویی در حق ائمه شیعه(ع) نمود یافته از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون شک، آشنایی دقیق با ریشه ها و علل به وجودآورنده غلو، در بسیاری از موارد، می تواند افراد را از گرفتار شدن در این دام خطرناک رهایی بخشد. پژوهش حاضر، که با تکیه بر اسناد متقدم تاریخی، حدیثی، فرقه شناختی و توجه به دیدگاه های صاحب نظران، شکل گرفته، نشان می دهد غلو و گزافه گویی، ریشه در علل و مسائل مختلف روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اعتقادی دارد. از عوامل روانی می توان به حب افراطی، حس اسطوره سازی، جهالت و نادانی و تعصبات کورکورانه؛ از عوامل اجتماعی، به فشارهای سیاسی و رفع آنها؛ از عوامل سیاسی، به دشمنی با اهل بیت و اسلام؛ و از عوامل اعتقادی می توان به اباحی گری، اختلافات فرقه ای و تاثیرات خارجی در این زمینه، اشاره کرد.