مقاله ریشه های تاریخی تبعیض درباره موالی در عصر خلفا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۴۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ریشه های تاریخی تبعیض درباره موالی در عصر خلفا
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام
مقاله عرب
مقاله عجم
مقاله موالی
مقاله الحمرا
مقاله بنی امیه
مقاله بنی عباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ظهور و گسترش اسلام علاوه بر اعراب، مردمانی از دیگر نژادها و ملل به اسلام گرویدند. تعصبات و گرایش های قومی و قبیله ای و پیوندهای خونی در میان عرب جاهلی از یک سو و ظهور اسلام در میان اعراب از سوی دیگر موجب شد تا پس از اسلام این اندیشه در میان عرب پدید آید که گویا مسلمانان عرب تبار شهروند برتر و درجه یک بوده و غیرعرب یا عجمان شهروند فروتر و درجه دو هستند. این اندیشه که حتی زمان حیات پیامبر (ص) نیز در رفتار برخی مسلمانان تجلی نمود، موجب رخداد مشکلات فراوانی برای مسلمانان غیرعرب شد. عواملی چند در تشدید این مشکلات و تداوم این اندیشه دخیل بوده اند و برخی از آنها نسبت به بعضی دیگر تاثیرگذارتر بوده اند؛ اما کمتر در تحقیقات و پژوهش های معاصر بدانها پرداخته شده است. این مقاله درصدد است تا اندکی واکاوی بیشتر در مساله انجام داده و نگاهی به وضعیت مسلمانان غیرعرب به ویژه ایرانیان بیندازد.