مقاله ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری سل (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری سل (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله دیابت
مقاله HIV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان کناری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند بهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سل مهم ترین بیماری عفونی است که سالیانه موجب آلودگی حدود هشت میلیون نفر در جهان می شود. هدف از این پژوهش بررسی ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری سل بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۱۸۳ فرد مسلول مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان مازندران در طی سال های ۹۰-۱۳۸۸ بررسی شدند. پس از اندازه گیری سطح قند خون ناشتا و پادتن های HIV، اطلاعات مربوط به استعمال دخانیات با استفاده از پرسش نامه و به صورت حضوری کسب شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۴۶٫۸±۱۹٫۸ سال بود. شایع ترین عامل خطرزا دیابت و کم ترین شیوع مربوط به HIV بود. هم چنین بین شیوع دیابت در زنان در مقایسه با مردان (%۹۵ CI=0.07±۰٫۴۶، OR=0.19) و مصرف سیگار در مردان در مقایسه با زنان (%۹۵ CI=2.8±۵۴٫۴، OR=12.4) اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که دیابت و سیگار می توانند به عنوان ریسک فاکتورهای مهمی برای ابتلا به سل محسوب شوند، لذا در صورت بروز علایم تنفسی در این افراد، سل می تواند یکی از تشخیص های افتراقی مهم در نظر گرفته شود.