مقاله ریسک عدم پرداخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر تحلیل پانلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ریسک عدم پرداخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر تحلیل پانلی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک عدم پرداخت بانک ها
مقاله نرخ سود
مقاله بخشهای مختلف اقتصادی
مقاله پانل دیتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رجائی زانیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک عدم پرداخت و یافتن مولفه های ارتباطی که ریسک عدم پرداخت را تحت تاثیر قرار می دهد در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. از این رو این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود بانکی و ریسک عدم پرداخت را در بانک های کشاورزی استان کردستان در فاصله زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۷ مورد بررسی قرار می دهد متغیر های پیش بینی کننده در این رابطه تسهیلات اعطایی بانک به مشتریان، تسهیلات معوق، سررسید گذشته و سود دریافتی و نرخ های سود بانکی که معنی داری ارتباط آنها با ریسک عدم پرداخت با آزمون های همبستگی و Ks تایید شد. با استفاده از داده های بدست آمده از بانک مدل پیش بین طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود بانکی و ریسک عدم پرداخت با استفاده از روش پانلی است که می تواند مدیریت را جهت برآورد ریسک عدم پرداخت بانک در آینده کمک نماید.