مقاله ریسک عدم پراخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: ریسک عدم پراخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک عدم پرداخت بانک ها
مقاله نرخ سود
مقاله بخش های مختلف اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیها زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رجائی زانیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک عدم پرداخت و یافتن مولفه های ارتباطی که ریسک عدم پرداخت را تحت تاثیر قرار می دهد در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالابردن بهره وری بانک های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. از این رو این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود بانکی و ریسک عدم پرداخت را در بانک های کشاورزی استان کردستان در فاصله زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۷ مورد بررسی قرار می دهد متغیرهای پیش بینی کننده در این رابطه تسهیلات اعطایی بانک به مشتریان، تسهیلات معوق، سررسید گذشته و سود دریافتی و نرخ های سود بانکی که معنی داری ارتباط آنها با ریسک عدم پرداخت با آزمون های همبستگی و Ks تایید شد. با استفاده از داده های بدست آمده از بانک مدل پیش بین طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود بانکی و ریسک عدم پرداخت با استفاده از روش پانلی است که می تواند مدیریت را جهت برآورد ریسک عدم پرداخت بانک در آینده کمک نماید.