مقاله ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبزوار
مقاله پهنه بندی زلزله
مقاله GIS
مقاله روش AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیراحمدی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: آب باریکی زکیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر سبزوار یکی از شهرهای کهن استان خراسان رضوی است که در حال حاضر به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان خراسان رضوی بعد از مشهد شناخته می شود. طی دهه گذشته شاهد توسعه و گسترش سریع فیزیکی بوده که به ساخت و سازهای بدون ملاحظات ایمنی از نظر حوادث طبیعی از جمله زلزله و صرفا برای پاسخ گویی به نیازهای سکونتی در کوتاه مدت انجام گرفته منجر گشته است. گسترش و توسعه شهر به سمت شمال موجب اشغال عوارض زمین شناسی و ژئومورفولوژی پرخطر مانند گسل ها، تپه های نئوژن، کانون های زلزله، شیب های تند و رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه های جدید کواترنری شده است. در این تحقیق ابتدا مهمترین عوامل موثر به عنوان عوامل اصلی تشدید خطر در صورت وقوع زمین لرزه شناسایی گشت، سپس لایه های اطلاعاتی با استفاده از GIS ساخته شدند که شامل لایه های فاصله از گسل، شیب، توپوگرافی، شیب لایه های زمین، لیتولوژی، کاربری زمین، تراکم جمعیت و ساختمان، قدمت ساختمان و فاصله از کانون زلزله های تاریخی می باشند. در ادامه عوامل موثر به روش AHP وزن دهی گردیدند که نقشه پهنه بندی خطر در پنج گروه خطر بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تهیه گردید. نقشه پهنه بندی تهیه شده نشان می دهد که در صورت بروز زلزله ۱۱ کیلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر بسیار زیاد، ۳۷ کیلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر زیاد، ۴۹ کیلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر متوسط، ۶۰ کیلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر کم، ۵۹ کیلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر خیلی کم قرار می گیرند.