مقاله ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراپ
مقاله ریخت شناسی
مقاله زال و رودابه
مقاله ساختار افقی قصه
مقاله ساختار عمودی قصه
مقاله شاهنامه فردوسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی خاور
جناب آقای / سرکار خانم: گورک کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهنامه، این جاودانه اثر فردوسی، قرن هاست بر تارک ادبیات ایران و حتی جهان جای دارد، در این بین ماجراهای عاشقانه شاهنامه با توجه به تم غالب حماسی آن، کمتر کنکاش شده است. این جستار به بررسی و تحلیل داستان «زال ورودابه» و دو داستان مشهور دیگر شاهنامه، یعنی «بهرام گور و اسپینود»، «گشتاسب و کتایون» می پردازد. ماجراهای فوق از مشهورترین قصه های عاشقانه شاهنامه فردوسی می باشند. برای دستیابی به نتایج دقیق از این پزوهش، داستان ها را به شیوه ریخت شناسی تا حد ممکن به وسیله جداول و نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. سپس نتایج به دست آمده را بر همدیگر تطبیق می کنیم. هر چند از لحاظ ساختاری ویژگی های مشترکی بین سه داستان مشاهده می شود ولی چند ویژگی اصلی مانند تسلیم مسالمت آمیز قدرت و تغییر دین یکی از شخصیت های اصلی، اسپینود، از موارد اختاف بین داستان ها می باشد که قابل توجه است.