مقاله ریخت شناسی تطبیقی مقامه های فارسی و عربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ادبیات تطبیقی از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ریخت شناسی تطبیقی مقامه های فارسی و عربی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریخت شناسی
مقاله مقامه
مقاله مقامات بدیع الزمان همدانی
مقاله مقامات حریری
مقاله مقامات حمیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب یوسف آبادی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: اختیاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بامشکی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقامه های فارسی و عربی با وجود فراوانی و تنوع ظاهری، بنیانی همبسته دارند که حاصل ساختار روایی مشترک آن ها است. هدف اصلی این پژوهش، کشف و شناخت این ساختار روایی مشترک است. بدین منظور بر پایه «نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ» به ارزیابی ۱۲۴ مقامه موجود در کتاب های مقامات بدیع الزمان همدانی، مقامات حریری و مقامات حمیدی پرداختیم و دریافتیم که ساختار روایات مقامه های فارسی و عربی از نظر انواع قهرمان و عملکرد آنان همانند هستند و در ۳۱ «خویشکاری» و هفت حوزه عمل با نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ قابل تطبیق هستند. چنین رویکردی سبب شد، طرح ۱۲۴ مقامه را در چارچوب الگویی واحد خلاصه کنیم و به این نتیجه برسیم که ساختار روایی این مقامه ها، در واقع اشکال مختلف از یک طرح اولیه بنیادین است که در خلق و ایجاد گونه مقامه موثر بوده است.