سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صوفیا آهنج – کارشناس ارشد الکترونیک – کارشناس مخابرات پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی م
مهدیه علی بخشی – کارشناس ارشد الکترونیک – کارشناس مخابرات پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی م

چکیده:

سیستم های (Power Line Carrier)PLC سیستم های مخابراتی مورد استفاده در صنعت برق می باشند .محدوده فرکانسی این سیستم ۵۰۰KHZ,40KHZ است که ازطریق تجهیزات کوپلینگ به خطوط فشار قوی در محدوده ۶۳KVتا۴۰۰KV متصل م یگردد. مه مترین کاربردهای PLCشامل قطع و وصل رله های حفاظتی از طریق TPS کاربردهای تله متری، عملیات کنترلی، ارسال فرامین از طریق ارتباط صوتی با اپراتورها و بطور کلی انتقال اطلاعات مورد نیاز شبکه اسکادا می باشد. شبکه اسکادا در صنعت برق یکی از زیرساخت های حساس در هر کشور است که نیاز به حفاظت و امنیت در برابر انواع تهدیدات و حملات دارد. بخشی از این تهدیدات در حوزه مخابرات مطرح می باشدPLCهمانند دیگر محیط های مخابراتی دارای برخی مشکلات امنیتی از نظر شنود و نفوذ اطلاعات میباشند. این مقاله به بررسی امنیت داده در محیط مخابرا تی PLCمی پردازد. این بررسی از دو منظر کاهش تشعشع و افزایش سطح امنیت داده انجام میشود.