سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صنایعی – مدیرگروه پژوهشی ITM دانشگاه اصفهان
بابک شیرازی – مدیرگروه صنایع دانشگاه علوم فنونمازندران
فرناز زیدی –

چکیده:

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان ERP پیچیده اند وبرای استفاده عمومی ساخته نشده اند اما با توجه به پیشرفت سریع تجارت الکترونیک و با پدیدار شدن اینترنت علاوه برکارکنان داخلی مشتریان و تامین کنندگان نیز خواستار دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود از طریق اینترنت می باشند بنابراین یکپارچگی تجارت الکترونیک و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان امری ضروری است و برای کمک به تراکنش ها و ارتباطات کسب وکار کاهش هزینه های تولید و بازاریابی یافتن فرصت های جدید کسب و کار و درنتیجه افزایش سود نقشی اساسی در موفقیت سازمان دارد اما درفرایند یکپارچه سازی با طیف گستردها ی از مسائل مانند ناسازگاری داده عدم انتقال به موقع اطلاعات و مسائلیدیگر مواجه هستیم که دراین مقاله به بیان ضرورت یکپارچگی ERP و تجارت الکترونیک و دسته بندی مشکلات پیش روی آن شامل جزیره اطلاعاتی امنیت شبکه و سایر مسائل پرداخته شده است. علاوه برآن الگوی کنونی یکپارچگی تجارت الکترونیک و ERP براساس دو تجارت بنگاه با بنگاه B2B و تجارت بنگاه با مشتری B2C مطرح خواهد شد و براساس این الگو و با استفادها ز مواردی مانند یکپارچگی مفاهیم وحدت استراتژیک بهینه سازی فرایند و برخی موارد دیگر رویکردی به جهت یکپارچگی تجارت الکترونیک و ERP ارایه خواهد شد.