سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوده گلابی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
مژگان فرهادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق ابراهیمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کشاورزان در سراسر جهان به طور مستمر به دنبال راه هایی جهت به حداکثر رساندن بهره وری هستند. در این رابطه کشاورزی دقیق به وسیله مدیریت متغیر از طریق RS, GIS و GPS تکنولوژی های مورد نیاز برای به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی و زیست محیطی را برای کشاورزان ارائه می دهند، با این حال بسیاری از کشاورزان مهارت انجام دادن این فناوری ها را به طور مؤثر ندارند. همچنین، موانعی نیز در پیش روی گسترش این راهکار در برخی از کشورها وجود دارد که از آن جمله می توان به مواردی چون اراضی کشاورزی با مساحت کم و پراکنده، پایین بودن سطح سواد و مهارت کشاورزان در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات ماهواره ای و فضایی، گران و پرهزینه بودن دسترسی به ابزارها و تکنولوژی های پیشرفته کشاورزی دقیق اشاره نمود. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی رویکرد یادگیری اجتمایی از طریق آموزش، انتقال داده ها و توسعه استفاده از ابزارهای مدیریتی از طریق فناوری های سنجش از دور در کشاورزی دقیق، با استفاده از روش کتابخانه ای می باشد. که با درگیر نمودن خود کشاورز در فن آاوری می توان از سودمندی آن بهره برد