سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم توکلی بالاخانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

چکیده:

موقعیت ژئوپلیتیک ایران درجهان و منطقه به ویژه درخاورمیانه و آسیای جنوب غرب با داشتن همسایگان متعدد باعث شده است که ایران درمعادلات منطقه ای و بین المللی به عنوان عنصری تاثیر گذار مطرح باشد کشور ایران با ۱۵ کشور دارای مرز مشترک می باشد که از این میان ایران درضلع شرقی خود با سه کشور افغانستان پاکستان و قسمت هایی از ترکمنستان مرز مشترک دارد از سویی دیگر یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی و سازمان های تامین امنیت نظارت برمرزها و حفظ امنیت مناطق مرزی است استان سیستان و بلوچستان از استراتژیک ترین استانهای کشور ازحیث امنیتی و مرزی به شمار می رود و با دو کشور افغانستان و پاکستان دارای مرز مشترک می باشد و لذا دارای نفوذ پذیری بالایی بوده و یکی از دروازه های ورود کالاهای قاچاق موادمخدر ترددهای غیرمجاز ورود افراد شرور و … به داخل کشور می باشد بطوریکه مقوله مرز دراستان سیستان و بلوچستان بصورت مستقیم و غیرمستقیم با تمام موضوعات اساسی و مهم استان ارتباط پیدا می کند به نحوی که مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی امنیتی و انتظامی تاثیر پذیری زیادی از شرایط حاکم برمرزخواهد داشت