سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساره خوشکام – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی.دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان.ایران
حسین مطهری نژاد – استادیار دانشگاه باهنر کرمان .کرمان . ایران

چکیده:

هرکسی دچار اضطراب (اضطراب طبیعی) می شود و آن تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است که اغلب علایمی نظیرسردرد ، تعریق ، تپش قلب ، احساس تنگی درقفسه سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است .فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکندکه نشا نه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جابنشیند یا بایستد. مجموعه علایمی که درحین اضطراب وجود دارد اغلب درهرفرد به گونه ای متفاوت ازدیگران است.ذهن آگاهی مشاهده محرکهای درونی و بیرونی همان گونه که اتفاق می افتد، بدون هیچ گونه قضاوت و پیشداوری است.