سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران
بهزاد صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

شریان های حیاتی در مجموعه های شهری، سازه های بنیادی به شمار می آیند. شهر ها به طور کلی در برابر زلزله وپیامدهای آن، آسیب پذیر می باشند و لذا ضروری است که تدابیر لازم جهت مقابله با زلزله در آن اتخاذ گردد. همین امربرای هر یک از شریانهای حیاتی آن شهر نیز مصداق دارد. یکی از ویژگی های خاص شبکه گازرسانی نسبت به سایر شریانهای حیاتی قابلیت آتش گیری و انفجار آن می باشد. چنانچه سیستم گاز رسانی تحت تاثیر خسارت ناگهانی وشدید یک زلزله قرار گیرد، نشت گاز باعث انفجار و آتش سوزی می شود. این مساله خطر بزرگی به شمار می آید که ایمنی کل شهر را تهدید می کند. بنابراین اقدام متقابل جهت کاهش ریسک سیستم گازرسانی در برابر زلزله بسیار ضروری به شمار می آید. در این مقاله پس از بررسی اثر زلزله بر شبکه گاز رسانی در زلزله های گذشته، روشهای مناسبی جهت استمرار فعالیت و کاهش ریسک شبکه مذکور ارائه می گردد