سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون حسن پور – کارشناس ارشد معماری
جلال زندیان – استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
حسین طیاری – استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:

در قرن حاضر دخالت بی حد و مرز بشر در محیط پیرامون و تهدید منابع طبیعی و ارزیابی زیست محیطی به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا نیاز به مقابله با پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرف حاضر منجر به شکل گیری توسعه پایدار گردید. معماری پایدار، برخاسته از توسعه پایدار، فرایندی است برای حل مشکلات که طی آن منابع طبیعی قبل و بعد و در طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حد آسیب می بیند و بنایی کاملاً سازگار با محیط(اقتصادی و اجتماعی و طبیعی) خلق می شود. از طریق معماری می توان جامعه را از مطلوبیت و ارزش فراوان اقتصادی و زیست محیطی انرژی هایی که به نام های سبز بی زیان و آرام و … مشهور شده است مطلع کرد. انرژی هایی که از دیدگاه هنرمندان و معماران می توان زیبا نامید. آینده جهان در انرژی های زیبا نهفته است. پس باید زیبایی نهفته در انرژی های پاک و حیاتبخش را کشف کنیم. در این مقاله به ارائه دیدگاه های موجود در ارتباط با دستیابی به توسعه پایدار و اصول معماری پایدار پرداخته؛ سپس در ادامه به تحلیل اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه پیشنهادهای موردی پرداخته می شود