سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مردانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سمیه دهداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

توسعهی تکنولوژی ارتباطات وانواع ارتباطات ازراه دور، به ویژه اینترنت دگرگونیهایی اساسی درتعریف فضای معماری پدیدآورده اند و به این ترتیب میتوان به فضاهایی اندیشیدکه نسبت به گذشته بیشتر با تکنولوژی ارتباطات وکمتربا مکان و زمین تعریف شوند.شکلگیری فضای مجازی نیزمیتواندبه تعاریف جدیدی ازفضای معماری منجرشود.اما این فضاها در کجاها شکل می گیرند؟ مکان که ابتدایی ترین مفهوم معماری است در این عصرچه تغییراتی کرده است؟ فضای مجازی چگونه نیاز انسان به فضای معماری را حل کرده است؟ این مقاله باروش موردی در ابتدا به تعریفی از مفهوم مکان درعصر ارتباطات، در قرن حاضر می پردازد وبه تاثیراتی که دنیای ارتباطات برفضا ومکان معماری واردآورده اشاره می کند. درادامه به پیدایش فضاهای شکل گرفته (سایبر اسپیس) و خلق فضاهای مجازی وخصوصیات خاص آن وارتباط آن با مفهوم مکان بحث نموده و در نهایت به اثرات این فضاها بر طراحی مکان برای انسان قرن بیست ویکم می پردازد.