سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار شکری – دیوان محاسبات استان زنجان
شیرین پیری – دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله رویکرد جدیدی برای حسابرسی هوشمند ارائه شده است. در روشهای سنتی برای حسابرسی بر مبنای اوراق و دفاتر عمل می شود که احتمال خطای انسانی بسیار زیاد می باشد، مخصوصا اگر گستردگی و حجم داده ها بیشتر باشد. در دنیای کنونی با گسترش و پیشرفت سیستمهای اطلاعاتی، حسابرسی سیستم های اطلاعات بصورت دیجیتالی امری ضروری است. به منظور حسابرسی نهایی در حسابرسی دولتی نیاز به روشهایی برای تضمین صحت، قانونمندی، کارآمدی، قابلیت اطمینان و ایمنی می باشد. در این مقاله رویکرد جدیدی برای حسابرسی هوشمند در محیطIT ارائه گردیده که از معماری هفت لایه استفاده می شود. حسابرسی هوشمند، سیستم های اطلاعات را بر اساس یافته های داده های حسابرسی، تجزیه و تحلیل می کند و با روشهای داده کاوی قادر به تشخیص و کشف تخلفات می باشد