سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید رجبی نسب – دانشجوی کارشناسی صنایع، تولید صنعتی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آ
داوود رجبی نسب – کارشناس حسابداری

چکیده:

شکستن سدی به نام پیش بینی و تبدیل آن به سرویس دادن به مشتریان و سود با استفاده از تولید ناب و زنجیره ی تامین ناب از شیوه های این مدیریت است. در گذشته پروسه توزیع تکیه بر پیش بینی های سفارش داشت، اما صحت در پیش بینی همچنان به صورت یک هدف دشوار است. این مدل به کاهش تماس ها کاهش زمان تحویل به مصرف کننده و به طور کامل از بین بردن هزینه ها تا آنجا که ممکن است می پردازد. ایده آل است که محصول مستقیم از منبع تولید به مصرف کننده برود. نمونه عامل کنونی دل و اپل است که به دنبال پیش بینی برنامه ریزی و بهینه سازی توزیع در راه تغییر شگرف هستند. روش توزیع ناب افزایش انعطاف پذیری و سادگی به منظور کاهش تکیه بر پیش بینی ها می باشد و برنامه های بهینه سازی برای دستیابی به نتایج است.