سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نیلی – کارشناس ارشد معماری
مهدخت مختاری – کارشناس ارشد معماری
شقایق یگانه – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

شرایط بحران به مجموعه شرایط خاصی که به یکباره روال متداول سکونت جریان کار فعالیت تولید سلامت خدمات رسانی و ارتباطات و تامین نیازهای عمومی را تغییر دهد اطلاق می شود بنابراین مدیریت بحران برنامه و ابزاری جهت هدفمندنمودن امور آشفته شرایط بحران بسمت قابل کنترل می باشد دراین مقاله کنترل و مدیریت بحران ازجمله برنامه ریزی شهری ساخت و ابنیه مورد توجه م یباشد دراین راستا انتخاب فناوری مناسب و مقاوم درشرایط بحران نکته اساسی محسوب شده و استفاده بجا در کانسپتهای مناسب یکی از عوامل کاهش تلفات انسانی خواهد بود ساخت سازه بتنی به روش تونلی به جهت شاخصهای مثبت پایایی و افزایش ایمنی و دوام ساختمان ها از جمله روشهایی استکه درکشورهای زلزله خیز و درانبوه سازی صنعتی کاربرد فراوان داشته و قابلیت های خود را درمواقع زلزله نشان داده است شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با نگرشهای جدید به محاسبات سازه ای طراحی مدولار و استفاده ازمصالح سبک و مقاوم تلاش دربهینه سازی این روش اجرا نموده است.