سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
عقیل امامقلی – دکتری معماری

چکیده:

دستیابی به توسعه پایدار درگرو توجه به ارکان اقتصادی فرهنگی اجتماعی و زیست محیطیدریک جامعه است که گردشگری به عنوان فعالیتی اثر گذار برتمامی ارکان توسعه آن به خصوص محیط های روستایی نقش دارند امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که درفعالیت های گردشگری صورت میگیرد عده زیادی ا زمردم را متوجه توانایی محیط های با ارزش طبیعی می نماید گردشگری ازجمله فعالیت هایی است که برخی از اوقات به دلیل بهره گیری از طبیعت و چشم اندازهای بکر درجهت دستیابی به توسعه پایدار درزمینه های مختلف بوجود آمده است امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت موفق جهانی مطرح شده است که نتایج و دستاوردهای آن شامل کسب در آمدهای سرشار ارزی توسعه روابط علمی ـ فرهنگی ایجاد اشتغال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و نمایش ثبات کشوره می باشد درجهان امروزگرشدگری رویکرد گسترده ای به موضوع طبیعت گردی دارد که برای گردشگران طبیعت بهترین گریزگاه و پناهگاه است دراین مقاله به بررسی روند تاثیر گذاری صنعت گردشگری درتوسعه و پایداری روستا پرداخته می شود.