سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین یار محمدیان – مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بتول شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد وراسگ
ملیحه زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد وراسگ

چکیده:

به کار گیری نظریه سیستمها ما را در درک صحیح پدیده ها یاری می دهد و در مقابل از این گرایش قوی که پدیده ها را به عاملی منحصر به فرد نسبت دهیم باز می دارد. از منظر رویکرد سیستمی دانشگاه سیسم منسجمی از ساختارها و وظایف مرتبط به هم است که باید در درک فرآیندهای درونی آن به تعامل پویای همه زیر نظامها توجه شود. از طرف دیگر مطالعات میان رشته ای گونه ای از علوم است که بعد از آشکار شدن ضعف ها و کاستی های تخصصی شدن و شهبه شعبه شدن علوم به رشتهای تخصصر ریز ضرورت یافته است. در این مقاله با نظر به رویکرد سیستمی و مروری بر مفاهیم رشته هاو موضوعات درسی و رویکرد مسیان رشته ای در آموزش عالی بر ضرورت رویکرد سیستمی در برنامه درسی میان رشته ای به عنوان الگویی کاربردی برای نوآوری در برنامه درسی و پیش نیاز هر گونه فعالیت میان رشته ای تاکید شده است.