سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی محمودی – شرکت تحقیق و توسعهیسنا پارس
امین زیوری –

چکیده:

در مرحله ی اجرای استراتژی ها به منظور پایش میزان تحقق اهداف و تعیین میزان همسویی واحد های سازمانی با استراتژی های تدوین شده، نیاز به سیستم جامع ظارتی می باشد که همواره مدیران را از نقاط ضعف و تهدیداتی که اجرای استراتژی ها را با مشکل مواجه می سازد مطلع نماید. بدون وجود یک سیستم نظارتی مدیران قادر به تشخیص وضعیت موجود خود نبوده و میزان اثر بخشی و کارایی استراتژی های تدوین شده در مرحله ی برنامه ریزی استراتژیک را نمی توانند ارزیابی نمایند،لذا ممکن است در عمل استراتژی ها با وضعیت حال سازمان تطبیق نداشته باشد یا در صورت تطبیق و صحت استراتژی های تدوین شده، نحوه ی اجرای ان ها دچار مشگل باشد که در هر دو صورت سازمان را از مسیر خود منحرف و اهداف تعیین شده محقق نخواهد شد. استفاده از رویکرد سیستمی در اعلام وضعیت موجود سازمان از طریق تعریف فاکتور های بحرانی موفقیت، شاخص های مناسب و عوامل تاثیر گذار بر سازمان در EIS و همچنین استفاده از ابزار های تحلیلی تعریف شده در ان میتواند مدیران ارشد را در زمینه ی ارزیابی استراتژی های سازمان خود کمک به سزایی نماید.در این مقاله ما سعی در ارائه ی پاره ای از مباحث تحلیلی انجام شده در طراحی یک سیستم EIS را داریم که هم اکنون سیستم مورد نظر پیاده سازی شده و در حال استفاده می باشد.