سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد بکلری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – کارشناس ارشد بهبود فرآی

چکیده:

در این مقاله ابتدا مدل مدیریت کیفیت جامع TQM یعنوان رویکردی سیستمی تشریح شده و سپس با استفاده از این مدل رویکردی نظام یافته و سیستمی جهت بررسی عملکرد کیفی و ناسایی گلوگاههای عمده و حل نساله کیفیت در راستای نیل به هدف بهبود متمر کیفی ارائه گردیده است. با توجه به اینکه مشکلات کیفی، هم از جهت تکرار وقوع و هم از نظر اهمیت نوع اشکال (نمره منفی تعلق یافته) مورد توجه می باشند در این رویکرد از مفهوم امید ریاضی استفاده شده است. در ادامه از قانون پارتو برای شناسایی مشکلات عمده و نواحی تمرکز بهبود استفادع می شود. گام بعدی در این رویکرد تمرکز بر اشکالات عمده شناسایی شده و ریشه یابی دلایل بروز این اشکالات با استفاه از ۲ ابزار نمودار علت – معلول (استخوان ماهی) و آنالیز ۴M است. نهایتا با تشکیل تیمهای کاری و اجرای حلق دمینگ برای دلائل بروز عدم کیفیت ، در جهت نیل به بهبود مستمر و رفع موانع و گلوگاههی کیفی موجود این رویکرد سیستمی تکمیل می گردد. بعنوان مطالعه موردی عملکرد کیفی شرکت سایپا در سال ۸۳ با استفاده از این رویکرد سیستمی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه از مجموع ۱۹۷ نوع مشکل کیفی مشاهده شده تعداد ۱۲ نوع مشکل کیفی ۸۰ % امید ریاضی وقوع اشکالات را به خود اختصاص دادند که در داستای بهبود مستمر و رفع مشکلات کیفی مزبور ، تشکیل تیم های کاری و اجرای حلقه دمینگ باری دلائل بروز اشکالات عمده شناسایی شده با استفاده از ابزارهای نمودار استخوان ماهی و آنالیز ۴M راهکار اجرایی حل مشکل کیفیت می باشد. هدف این مقاله استفاده از مدل TQM بعنوان رویکرد سیستمی در مواجهه و حل مشکلات کیفی است تا بتوان از این رویکرد در بهبود مستمر کیفی محصولات شرکت سایپا استفاده نمود. در همین راستا مطالعه موردی مطرح شده نحوه بکارگیری ویکرد سیستمی TQM را نشان می دهد.