سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن قلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
فاطمه باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

وجود هر یک از ما سیستمی است که از اجزایی مرتبط با یکدیگر تشکیال شده و برای دست یافتن به هدفی مسیری را می پیماید. تولیدکنندگان برای تولید تقاضاها ، حفظ و گسترش سهم بازار باید از لایه های ادراکی ، تعلقی و رفتاری خریداران بالقوه آگاهی داشته تا متناسب با سازه ها و سازو کارهای تصمیم گیریشان به تولید فرآورده ها ، توزیع و ترویج آنها بپردازند. مبتکران و طراحان فرآورده ها صرفا با شناخت شناسی الگروهای رفتاری مصرف کنندگان می توانند بر زوایای انتظارات و رضایتمندی افراد آکاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسلزی هموارتر کنند. لذا در این مقاله که برگرفته از مطالعات تئوریک در بای رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده می باشد تلاش گردیده تا یکی از ابزارهای نوین تحلیل رفتاری که بر نگرش سیستمی و سازوکارهای رویکرد سیستمی مبتنی است برای مدلسازی تحلیل رفتاری مصرف کننده ارائه شود.