سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی عطافر – دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم اداری و اقتصاد
احمدرضا اخوان صراف – دانشگاه شیخ بهایی – دانشکده مدیریت

چکیده:

هدف این مقاله پیشنهاد یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت ریسک کیفیت پروژه و ایجاد اصول راهنما و ابزار مدیریت ریسسک کیفیت پروژه است. در این راستا تلاش می شود که با در نظر گرفتن مدل فرآند عمومی مدیریت ریسک کیفیت ، به ارزیابی ، کنترل ، ارتباطات و تجدید ریسک کیفیت محصولات از طریق چرخه تولید محصول پرداخته شود. در ادامه مدیریت ریسک پروژه کیفیت در صنعت و کاربرد ان در مهندسی ارزش ، روشها و ابزارهای مدیریت ریسک تحلیل حالات بالقوه خرابی و پشتیبانی ابزارهای اماری مورد بررسی قرار گرفته است.