سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید زارع اندلانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران آب
محمد ذاکرمشفق – استادیاردانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول

چکیده:

بحران کمبود آب دردهه های اخیر سبب توجه جدی تر به مدیریت منابع آب شده است یکی ازمهمترین مباحث مطرح درمدیریت منابع آب پیش بینی سیلاب است که یک فرایند پیچیده و غیرخطی می باشد ازیک دیدگاه می توان روشهای پیش بینی سیل را به دو دسته مدلهای مفهومی و روشهای دده محور تقسیم کرد یکی از جدیدترین روشهای داده محور درخت تصمیم گیری می باشد دراین روش داده های آزمون با حرکت از ریشه درخت اموزش یافته با داده های اموزشی به سمت برگ هدایت میشوند که هدایت این داده ها براساس قوانین کشف شده توسط درخت درمجموعه داده های اموزشی انجام می پذیرد این پژوهش درابتدا به تحلیل هیدروگراف سیل به کمک درخت تصمیم یگری حساسیت درخت نسبت به تمتغیرهای مستقل می پردازد و سپس عملکرد درخت برای پیش بینی دبی روزانه هنگام آموزش آن با درنظرگرفتن همه متغیرهای مستقل و همچنین عملکرد آن درصورت حذف متغیرهای مستقل کم اهمیت شناسایی شده درمرحله تحلیل حساسیت مورد ارزیابی قرارمیگیرد.