سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده فناوری اطلاعات،دانشگاه تحصیلات تکمی
علی اکبر نیک نفس – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید صنعت نما – استادیار،دانشکده ریاضی و کامپیوتر،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف این تحقیق ارزیابی یک سیستم مدیریت آموزش می باشد. در این تحقیق، یک سیستم مجازی نمونه در ایران از نظر تدریس دوره، از نظر وضعیت محتوا، شیوه تعامل، میزان پشتیبانی از دانشجو، میزان دستیابی به نتایج پیش بینی شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نتایج پرسشنامه هایی که توسط دانشجویان تکمیل شده با ابزار داده کاوی بررسی شده اند، ارزیابی راهبردی ارائه شده از وضعیت سیستم نمونه می تواند برای اصلاح سیستم موجود و طراحی بهینه سیستم جدید در مراکز آموزش مورد توجه قرار گیرد. هدف بیان استراتژی هایی است که باید توسط مدیران اجرایی سیستم، برای افزایش رضایت دانشجویان در نظر گرفته شوند