سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن ثبوتی – دکتری معماری
علیرضا جزءپیری – کارشناسی ارشد معماری
پری علوی – کارشناسی معماری

چکیده:

خلق آثار بدیع ساختمانی درقرون گذشته سرزمین ایران همواره بعنوان عجائب مصنوع دست بشر تلقی شده است آثاری که علاوه برترکیب تناسبات رنگ زیبایی عملکرد و سایرملزومات یک فضای معماری توانسته است دردوره ای چندهزارساله آسایش ساکنان آن را نیز فراهم کند دراین سرزمین که دارای اقلیم های مختلفی است مجموعه ای بدیع از ساختمان های کارآمد توسط نیاکان ما به یادگار ماندها ست که باوجود کاوشهای فراوان هنوز به عنوان گنجینه ای کشف نشده درانتظار کاوش و واکاوی است سلسله وار بودن ساختمان سازی دردوره های مختلف معماری ایرانی حاکی از رضایت مندی کامل ساکنان بناها بوده است به جز مساله تناسبات زیبایی تزئینات و نیز جوانب طراحی پلان که دردوران مختلف دستخوش رویدادهای مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی و .. بودها ست مساله آسایش انسان درفضا همواره به عنوان مساله تغییر ناپذیر و ثابت ادامه یافته است پس می توان به جرات ادعا نمود که آسایش انسان درفضا مهمترین فاکتور طراحی درمعماری بوده است این طراحی بدون نیاز به هرگونه دستگاه هواساز گرم کننده یا خنک کننده بوده و با کمال تاسف شاهدیم که مساله آسایش درمرحله دوم و یاحتی سوم طراحی قرار دارد و با توجه مسائل اقلیمی با کمک انواع دستگاه های مکانیکی نادیده گرفته شده و لزوم توجه به این نکته مدنظر این مجال می باشد.