سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی سعیدی فرد – کارشناس ارشد علوم محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
ساسان سامی – کارشناس ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

مشکلات مدیریت پسماند در استانهای حاشیه خزر به دلیل ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی، جمعیتی و خصوصیات اقتصادی – اجتماعی ، با وجود مطالعات موردی اجرا شده، تاکنون به نتایج قابل قبولی با توجه به فاکتورهای زیست محیطی، منتهی نگردیده است. در حال حاضر دفن بهداشتی، عمدهترین روش دفع پسماند جامد در بسیاری از کشورها است و از سوی دیگر مطلوبترین روش دفع پسماند در استانهای شمالی کشور ایران نیز دفن بهداشتی شناسایی شده است. محدودیت اجرای طرحهای دفن بهداشتی در شهرهای استانهای ساحلی دریای خزر، مکانیابی است. بعضی از دلایل این امر، تراکم جمعیت بالای این مناطق، بالا بودن سطح ایستابی آبهای زیرزمینی و شرایط خاص اکولوژیک و کمبود زمین و امثالهم میباشد. نیاز به مکانیابی محلهای دفن مجهز در این استان منجر به انجام این پژوهش شده است . در صورت پهنهبندی محدودیتها در قالب مناطق جغرافیایی، میتوان محدودههای بالقوه جهت استقرار محلهای دفن را شناسایی نمود . در این پژوهش به منظور رفع مشکل دفع پسماند جامد شهری در استان گیلان، شهرهای استان به خوشههای ۳-۲ عددی تقسیم بندی شده و یک محل دفن مجهز به عنوان گزینه به جای محلهای دفن غیر اصولی فعلی معرفی شده است.