سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نورنگ – گروه مهندسی صنایع دانشکده علوم مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رضا توکلی مقدم – گروه مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمد امیرخان – گروه مهندسی صنایع دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

پس از مشخص شدن اهمیت هزینه های لجستیک در سا ختار هزینه محصولات زنجیره های تامین توجه زیادی را به خود جلب کرده است بگونه ای که مدیریت کارآمد آن مزایای زیادی را برای شرکتها به همراه خواهد داشت دراین مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط امکانی برای مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین در حالت چندکالایی چند رده ای و چند دوره ای ارائه می گردد مسئله مذکور دارای چندین تامین کننده مواد اولیه یک تولید کننده چندین مرکز توزیع و چندین خرده فروش می باشد و با استفاده از مجموعه های فازی عدم قطعیتهای موجوددر آن مدل می شود برای حل مدل بهینه سازی مذکور از یک رویکرد حل فازی تعاملی استفاده می شود در انتها به منظور ارزیابی مدل یک مثال عددی ارایه و سپس با روش فوق حل میگردد.