سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم شهرکی – کارشناس ارشد اکولوژی دریا

چکیده:

مناطق ساحلی از پربار ترین و پویا ترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان به شمار می رودند.منابع ارزشمند اکولوژیکی،تنوع زیستی و ذخایر سرشار نفت و گاز و فعالیتهای عظیم اقتصادی را به یکی از حساس ترین و ارزشمند ترین مناطق جهت توسعه گردشگری درجهان تبدیل نموده است. سواحل خلیج فارس با داشتن حدود ۳۸۲۱ بدون احتساب سواحل جزایر و ۵۳۱۴ با احتساب سواحل جزایر کیلومتر نوار ساحلی به لحاظ ویژگیهای طبیعی ساختار زمین شناسی و ژئومرفولوژیکی مجاورت با اکوسیستم های متنوع در بخش خشکی و دریا و همچنین جغرافیای انسانی خاص خود یکی ازمناطق با اهمیت و پرتوان برای توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود که در مرحله اول نیازمند شناخت پتانسیل ها و چالشهای پیش رو است مطالعات اکوسیستم های ارزشمند و حساس ساحلی و چشم اندازهای زیبا یکی از موضوعات چندگانه در طرح مدیریت زیست محیطی مناطق ساحلی است که با شناسایی انها درسه بخش خشکی، کرانه و ابهای ساحلی نه تنها بربهره برداری پایدار این مناطق تاکید دارد بلکه سعی دارد بابرنامه ریزی هرچه بهتر برای مدیریت این مناطق این میراث با ارزش را براساس تعهدات و کنوانسیونهای ملی و بین المللی و برای نسلهای اینده حفظ نماید.