سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ستوده –
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –
محمد تشنه لب –

چکیده:

با الهام از شیوه انسان در خلاص هسازی متن، روشی جدید برای خلاص هسازی متن بر اساس گزینش ارائه شده است.در این روش ابتدا پارگراف ها و جمله های تشکیل دهنده متن مشخص شده و کلمه های غیرضروری و حروف اضافه حذفمی شوند. سپس دسته هایی از جمله ها تشکیل شده و بر اساس یکسری از ویژگی ها و با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی ارتباط هایی بین جمله های داخلی و خارجی تمام دسته ها شکل می گیرد که منجر به ایجاد دنباله ای از جمل ههای برجسته به عنوان خلاصه می گردد. خلاصه تولید شده توسط این روش از پیوستگی بالایی برخوردار م یباشد