سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید نیک رو – کارشناس ارشد تاسیسات آبی
بابک منصوری – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

براساس آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها تا پایان سال ۱۳۹۲ باید طرح تفکیک پسماند درکلیه شهرهای کشور بطور کامل اجرا گردد این درحالی استکه درشهرهای پرجمعیت و مهم که اوایل دهه هفتا اجرای طرح در آنها آغاز شده همچنان کل پسماندهای خشک بطور کامل تفکیک نمی شود درشهرهای کم جمعیت به دلیل سعی در الگوبرداری از شیوه های اجرا شده در شهرهای بزرگ صرفنظر از تفاوت های فرهنگی و پرهزینه بودن این شیوه هاه موجب شده که همچنان هیچگونه اقدامی انجام نشده و یا تجارب ناموفقی بدست آمده باشد. دراین مقاله با ارزیابی شیوه های درحال اجرا درشهرهای تهران شیراز اصفهان و تبریز امکان پیاده سازی آنها در بندرماهشهر با جمعیتی بسیار کمتر از شهرهای نامبرده بررسی شده است. درشهرهای کم جمعیت به دلیل نبود آمار و اطلاعات آمار و اطلاعات کمی و کیفی از یک طرف و همچنین مقادیر به نسبت کمترموادقابل بازیافت اتخاذ شیوه های اجرا شده درشهرهای بزرگ توجیه اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی را نداشته و ناگزیر راه کارهای دیگری را باید درنظر گرفت . با توجه به تجربه ناموفق قبلی درشهرستان بندر ماهشهر راه کارهای اصلاحی مورد بررسی قرارگرفته و با رویکرد زمینه سازی ایجاد صنایع تبدیلی شیوه جدیدی پیشنهاد گردیده که مراحل اولیه اجرا را آغاز نموده است.