سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه منصوری پارسا – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، معماری، زنجان، ایران
رفیعه للحج – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحدصوفیان،گروه معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران

چکیده:

اشخاص دارای معلولیت که یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه می باشند که نوسازی و بازسازی نقش مهم در بهبود زندگی اجتماعی شان دارد و نیازمندیهای اشخاص دارای معلولیت در تمام عرصه های انکشافی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد تا اشخاص دارای معلولیت از حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی شان محروم نباشند. علاوه بر این ، اشخاص دارای معلولیت نباز به خدمات توانبخشی فیزیکی، روحی و ورانی دارند تا بتوانند در عرصه های زندگی اجتماعی با سایر اشخاص دوشا دوش زندگی شان را ادامه دهند و با چالشهای کمتری روبرو شوند.قرآن و نهج البلاغه دو متن اصلی در فرهنگ اسلامی، در موارد مختلف بر اهتمام به امور معلولین تأکید کرده و علاوه بر متون اصلی دین، سیره عملی بزرگان و رهبران اسلام هم گویای اهتمام بر توجه به معلولین است . از نظر فقه اسلامی اصل در خلقت صحت و تندرستی است و نقص و مرض برخلاف اصل نخستین می باشد، اسلام به کمک و مساعدت به معلولین و افراد معلول توصیه نموده و برنامه دارد لذا باید مسلمانان و پیروان دین اسلام به این مطلب توجه نموده و افراد معلول را در جامعه اسلامی از یاد نبرند . هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر معلولیت در کیفیت زندگی خانواده معلولین و ارائه راه کارهایی در جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده انان است. خانواده نزدیک ترین واحد حیات به انسان است و اکثریت قریب به اتفاق انسانها در خانواده به دنیا می آیند و باز، خود نیز خانواده ای بنا می کنند. بروز معلولیت در هر یک از اعضای خانواده ، پیامدهای خانوادگی خاص خود را نیز به دنبال خواهد داشت که موجب کاهش سطح کیفیت زندگی معلول و خانواده او خواهد گردید. جهت ارائه راه کارهای در راستای بهبود کیفیت زندگی معلولین از رویکرد توانبخشی استفاده می کنیم و بطور خاص تاثیر تکنولوژی های نوین در وسایل کمکی حرکتی را در کیفیت زندگی خانواده معلولین حرکتی بررسی می نماییم.