سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن لاله – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رسول شفائی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طراحی شبکه زنجیره تامین بدون شک یکی از مهمترین تصمیمات درزمینه زنجیره تامین می باشد که اثرات بلندمدتی دارد همچنین به دلیل اینکه اینگونه تصمیمات درحوزه تصمیمات کلان و استراتزیک قرارمیگیرند تغییر آنها یا غیرممکن است و یا هزینه های بالایی را شامل می شود ازطرفی درجهان واقعی به هیچ عنوان نمی توان انتظار داشت که تمام پارامترهای موجوددرمساله بصورت کاملا قطعی و معین دردسترس باشند و به همین دلیل است که ماهمواره با عدم قطعیت و ریسک روبرو هستیم دراین مقاله به مدلسازی وبررسی مساله طراحی و مدیریت زنجیره تامین که با انواع مختلف عدم قطعیت همراه می باشد پرداخته شده است و با استفاده ازمقیاس ارزش درمعرض ریسک مشروط (CVaR) ریسکهای مرتبط اندازه گیری شده است درنهایت مساله با برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تصادفی فرموله شده است. نتایج بدست آمده کارایی مدل را نشان میدهد