سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد رمضانی موزیرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مهدی یداللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
سجاد توسلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

کاهش رنگ تصویر یکی از مسائلی است که هنوز راه حل بهینه برای آن پیشنهاد نشده است این بدان دلیل است که اهداف زیادی باید در یک الگوریتم کاهش رنگ خوب در نظر بگیریم که گاهی با هم در تضاد هستند مانند کاهش زمان اجرا و افزایش کیفیت تصویر حاصل. کاهش رنگ از دو بخش ساخت پالت و نگاشت نقاط تصویر به پالت تشکیل می شود طراحی پالت به دودسته طراحی پالت با تعداد رنگ از پیش تعریف شده و طراحی بهترین پالت بدون تعیین تعداد رنگ تقسیم می شود دراین مقاله یک روش کاهش رنگ قابل تنظیم براساس الگوریتم خوشه یابی چملون معرفی می شود الگوریتم خوشه یابی چملون به نحوی تغییر داده شده که بتوان از آن برای کاهش رنگ استفاده کرد نتایج بدست آمده با دو الگوریتم دیگر برروی چند تصویر مقایسه شده نتایج نشان دهنده بهبود در کاهش رنگ تصویر توسط روش پیشنهادی می باشد.