سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صغری ناظمی تاج الدین – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
مهدی یعقوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این مقاله روشی جدید برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه بوسیله ترکیب توابع نگاشت کیاتیک با فرایند NSGA-II ارایه می کند NSGA-II به دلیل پیچیدگی محاسباتی کم و سادگی و همچنین قابلیت حفظ یک محدوده از جوابهای که نسبت به SPEA PAES جبهه های غیرغالب با همگرایی بیشتر را دارند به یک الگوریتم بهینه سازی مشهور برای بهینه سازی تبدیل شد هاست درعین حال این الگوریتم نخبه گرا مشکل تنوع را داراست بنابراین ما از اشوب به منظور حل مشکل تنوع الگوریتم استفاده می کنیم برای این منظور درالگوریتم NSGA-II به جای استفاده ازعملگرهای ژنتیک معمولی ازعملگرهای کیاتیک استفاده می کنیم ما از نگاشتهای لوجیستیک و برنولی برای ایجاد اشوب استفاده می کنیم الگوریتم بهینه سازی کیاتیک پیشنهاد شده دراین مقاله میتواند برای بهینه سازی توابع استفاده شود و دارای کارایی بالایی است.