سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشته اسدی ملک جهان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان
محمدحسن قلی زاده – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان
محمدرحیم رمضانیان – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان

چکیده:

روشهای رایج تصمیمگیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه یا رتبه بندی گزینهها معمولآ نیاز به زمان زیادی برای جمعآوری اطلاعات از تصمیمگیرندگان و تحلیل نظرات آنها دارد بهخصوص در مواردیکه اطلاعات در خصوص وزن معیارها ناشناخته و مبهم بوده و نیاز به استفادهاز قواعد فازی نظیر اعداد فازی است. در این تحقیق نشان دادیم که استفاده از اصول مجموعه شهودی فازی، اوزان آنتروپی و همبستگی وزنیبا در نظرگرفتن تنها یک فرضیهی ساده اما کارا میتواند در حل سریع و آسان اینگونه مسائل موثر باشند. برای اثبات ادعا، یک نمونه عددی که با روشهایTOPSIS و SAW حل شده بود را با استفاده از روش پیشنهادی حل نموده و نشان دادیم نتایج هرسه روش کاملأ با هم مطابقت دارند