سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجعفر حجازی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبری مطلق – کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری، ادراه کل حمل و نقل و پایانههای خراسا
امین فدعمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

یکی از مسائل اساسی و عمده در حملونقل جادهای که نظر همه مدیران، کارشناسان و دولتها را به خود جلب وجذب نموده است موضوع ایمنی است. ایمنی مبحثی است که با جان، سلامتی و مال شهروندان هر کشور سروکار دارد. سه نوع حفاظ ایمنی بتونی ،فلزی و کابلی وجود دارد گفت: در ایران به دلیل سرمایه گذاری پیمانکاران و امکان تولید در داخل کشور بیشتر از حفاظ های فلزی و بتونی استفاده میشود. میتوان هزینه اقتصادی پایین و زیبایی جاده را از مزیتهای نصب حفاظهای کابلی دانست و همچنین یکی دیگر از مهمترین مزیتهای این حفاظ انعطافپذیری آن است که میتواند انرژی جنبشی لحظه برخورد را جذب و مانع از واژگونی خودرو شود. این سیستم در برخورد با خودرو با قابلیت انعطافپذیری جذب نیرو ضربه به خود، مانع از صدمه به راننده و سرنشینان خودرو می شود که هم اکنون سیستم یاد شده در اتوبان تهران- قم نصب شده است. با توجه به اینکه استفاده از حفاظهای کابلی موجب کاهش تلفات و خسارات خودرو و سرنشینان آن میشود بایستی با بازنگری در جادهها امکان استفاده از این حفاظ ایمنی را توسعه داد