سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود اقبالی – رئیس اداره منابع انسانی معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو کارش
شهرام پایدار – کارشناس منابع انسانی معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو کارشنا

چکیده:

ارزیابی مشاغل و به تبع آن قدردانی مناسب از ایفای وظایف محوله در مشاغل سازمانی یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات حوزه منابع انسانی می باشد که نقش بسزایی در ایجاد انگیزش، انتخاب کارکنان مناسب، بستر سازی مناسب کارراهه شغلی، شناسایی نیازهای آموزشی، تخصیص و ارزیابی مناسب وظایف شغ لی دار د. در این مقاله که مورد کاوی اجرا شده توسط اداره منابع انسانی در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو می باشد سعی شده است تا با نگاهی جامع بر مولفه های اخیر و نگاهی برخواسته های سطوح عملیاتی ، روشی جدید،قابل ارایه ومفید جهت بهره برداری در سازمانهای مشابه ارایه نماید. روش جدیدی که در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو اجرا می گردد ، ایجاد فروشگاه مجازی خرید تسهیلات بر پایه کارایی و اثربخشی فرد در سازمان می باش د. بدین صورت که فرد می تواند با رسیدن به شاخص ها ، موارد و اهد اف مورد نظر ، امتیازاتی را کسب ، و خود در فروشگاه مجازی تسهیلاتی را با شرایط مشخص انتخاب و از آن ها بهره مند گردد.