سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری- واحد علوم و تحقیقات هرمزگان- دان
ایمان محسن پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
حسین اسلامی مفیدآبادی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چکیده:

سازمان ها در جستجو بهترین ساختار تجاری برای رسیدن به اهداف مالی هستند.ارزیابی عملکرد یکی از بخش های مهم سیستم کنترل مدیریت محسوب می شود.معیارهای مالی که در ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر گزارش های قانونی ارائه می شوند، از شاخص هایاصلی کندرو در شرکت محسوب می شوند. بعبارت دیگر آنها آنچه که اتفاق افتاده است را ارائه می دهند نه آنچه را که می توانست اتفاق بیافتد. در مقابل شاخص های پیشرو، نشانه هایی از عملکرد با شرایط آتی هستند. بنابراین کارت امتیاز متوازن باید شامل ترکیبی از شاخص های کندرو و پیشرو باشد، تا بتواند بعنوان معیاری مناسب عملکرد شرکت ها را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله به کاربرد های این تکنیک پرداخته می شود.مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم ارزیابی کارت متوازن به نحوه سنجش عملکرد شرکت ها می پردازد و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی ارائه می نماید