سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله محمدزاده سوته – کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
علی خامکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،گروه حسابداری،علی آباد کتول،

چکیده:

هدف مقاله حاضر مطالعه اجمالی به موضوع برنامه ریزی و مدیریت زمان از دیدگاه آیات و روایات اسلامی می باشد. مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برنامه ریزی واهمیت مدیریت زمان از دیدگاه علمی موضوع را به صورت تطبیقی از دیدگاه آیات وروایات اسلامی مورد مطالعهقرار می دهد. لذا تبیین و بررسی نقاط مهم و مستندات آن در زمینه تحقیق، سابقه و نقش مؤثر و مفید آن در جامعه منجر به شناخت وسیعتری در ارتباط با موضوع مورد تحقیق می گردد و در عین حال حدود و نقش کلیدی برنامه ریزی در مدیریت زمان ازدیدگاه قرآن روشن تر می گردد