سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا زارع فرخادی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار، عضو باشگاه پژوهشگران ج
سیدحسن عالی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار، عضو باشگاه پژوهشگران ج

چکیده:

سرویسهای وب نرم افزارهای تحت وبی هستند که میتوانند از طریق اینترنت و یا اینترانت فراخوانی، منتشر و توصیف شوند. به دلیل محدودیتها و معایب تکنولوژیهایی همچونRMI ،CORBAجاوا و یا تکنولوژیDCOM مایکروسافت، سرویسهای وب به عنوان نسل بعدی سیستمهای وب مطرح شدند. سرویسوب با داشتن قابلیت انتقال به عنوان یک تکنولوژی مناسب در سیستمهای توزیع شده بکار میروند و قابلیت انتقال را از پروتکلSOAP که بر اساس XMLاست، به ارث میبرد. در کنار این مزیت، سرویس وب یک ایراد اساسی دارد و آن کارایی پایین است. کارهایی در رابطه با افزایش کارایی سرویسهای وب انجام شده است. در این مقاله از یک روش ترکیبی برای افزایش کارایی استفاده کرده ایم. با توجه به ارزیابیهای انجام شده میتوان چنین ادعا کرد که ترکیب فشردهسازی پیغام SOAP با روش نهانسازی، بهترین ترکیب است.از این رو با استفاده از فشردهسازی پیغام میتوان تا % ۹۰ اندازه پیغام SOAP را کاهش داد. بررسی های انجام شده و آزمایشات نشان میدهد که روش ارائه شده زمان کل برای پردازش پیغام SOAP و انتقال آن در رسانه را نسبت به روشهای موجود بهبود میبخشد.