سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول پهلوان پور – کارشناس ارشد معماری
هادی ظهوری خسروشاهی – کارشناس ارشد معماری
غلامرضا امیری – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت جهان اثار اساسی و اغلب فاجعه امیزی برزیستگاه طبیعی کره زمین داشته است مصرف بی رویه انرژی تخریب جنگلها وانقراض گونه های گیاهی و جانوری از پیامدهای آن استبسیاری براین باورند که رشد بی رویه جمعیت منجر به شهرنشینی و درنتیجه مصرف بیش از حد و غیرمسئولانه انرژی های فسیلی شده استو به گرم شدن تدریجی کره زمین انجامیده است شهرها را مورد تهدید جدی قرار داده است و خسارت جبران ناپذیری برمحیط زیست جهان وارد کرده است مقدار زیادی از این انرژی فسیلی اتلاف شده ناش از مدلهای کلیشه ای و غیراستاندارد ساختمانهاست که به دلیل ناهمگونی با شرایط اقلیمی خود جهت سرمایش و گرمایش هدررفته و باعث آلودگی محیط زیست می شود امروزه به نظر می رسد که توسعه پایدار و مفاهیم آن به خوبی با اهداف و مقاصد معماری و شهرسازی نوین سازگار بوده و می تواند به عنوان عاملی موثر جهت تحقق اهداف پایداری مطرح شود. درمعماری معاصر تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید م یآیند هرروز اهمیت بیشتری می یابند.